Saturday, March 24, 2012

ठसा जपून ठेव

जाणिवेच्या प्रत्येक पावलावर
अलगद उमटलेला
चक्काचूर झालेला
भावनांचा ठसा
तु असाच जपून ठेव...

कधीतरी ठशांमध्येच दिसतं
भेसूर प्रतिबिंब जे
कळत नकळत
असू शकतं अशांचं
ज्यांना आपण गमावलं...

कधीतरी प्रतिबिंबंही देतात
आत्मभान सहजी जे
हरवलेलं होतं
कुठंतरी अडगळीत पडून
राहिलं होतं सडत...

कदाचित प्रतिबिंब, ठशांचा
सारा खेळ होता
जपून ठेवण्यासाठी
जे नव्हतं
कधीच तुझं अऩ् माझंही... 

No comments:

Post a Comment