Monday, February 20, 2012

इंद्रासारखं दान...

कधीतरी लिहून ठेवलेल्या या ओळी ;)

 इंद्रासारखं दान...*


चंदेरी मोती; शुभ्र पोवळे
हिरवे पाचू; लाल खडे
*माग मला
देईन तुला*
नको मागू
इंद्रासारखं दान कधी
कर्णाकडं मागू नको...

निळ्या आकाशाची निळाई
अन् ढगांची दुलई
नाचरी चांदणी; चमचमता चंद्र
*माग मला
देईन तुला*
नको मागू
इंद्रासारखं दान कधी
कर्णाकडं मागू नको...

दिवस माग; रात्र माग
सूर्यावरचे डाग माग
घासातला घास अन्
श्वासातला श्वास माग
*माग मला
देईन तुला*
नको मागू
इंद्रासारखं दान कधी
कर्णाकडं मागू नको...

कवीकडं कवितेचं
दान कधी मागू नको...

No comments:

Post a Comment