Wednesday, March 28, 2012

म्हणून तर जगणं सुंदर होतं...

हे असंच होतं...
म्हणून जगणं सुंदर होतं...

दुखला हात खुपला पाय
सोबतीला तु होतीस...
दुखऱया जखमेवर 
तुच तर मलम होतीस...

हे असंच होतं...
म्हणून जगणं सुंदर होतं...

हे नको, तेच हवं
नाहीतर काहीच नको...
हा हट्ट तुझ्याचजवळ
तुच तर प्रत्येक प्रश्नाला
उत्तर होतीस...

हे असंच होतं...
म्हणून तर जगणं सुंदर होतं...

पहिलं वगैरे नसलेलं
प्रेमही तु होतीस...
रागाची पहिली शिकारही
मग तुच होतीस...

हे असंच होतं...
म्हणून तर जगणं सुंदर होतं...


हे असंच राहिलं असतं...
तर जगणं खरंच सुंदर होतं...

आता तसं नसतं आई
माझं मीच निस्तरतो जगणं
तुझ्या आठवणीत झुरणं
आणि पिलाला कुशीत घेणं...

1 comment:

  1. अप्रतिम...!! खुपच छान!!

    ReplyDelete