Tuesday, February 9, 2010

महाराष्ट्राचे संस्कृतीरक्षण

गंमतीनं घ्या हे.
सध्या हे जे काही चाललंय, त्यावरून सुचलंय.

महाराष्ट्राच्या सांस्कृतिक मंत्रालयातील नोकरभरतीसाठी प्रश्नपत्रिका:

पुढील प्रश्नांची एका वाक्यात उत्तरे द्या:
१. महाराष्ट्राची संस्कृती म्हणजे काय?
- (फक्त) मुंबईत मराठी बोलणे.

२. महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे प्रतिक काय?
- (सोयीने यापैकी एक) मराठी भाषा, मराठी पाट्या, मराठी मेन्यू कार्ड, चित्रपटांतील मराठी, क्रिकेट.

३. महाराष्ट्राच्या संस्कृतीचे रक्षण कोणी केले?
- ति. रा. रा. बाळासाहेब, चि. उद्धव, चि. राज या ठाकरे कुटुंबियांनी.

४. महाराष्ट्रावर इतिहासात कोणते ठळक गंभीर प्रसंग गुदरले?
- बिहारी शिरले, मराठी हरवली, पाकिस्तानी क्रिकेट खेळले, चित्रपटांचे नाव इत्यादी इत्यादी.

No comments:

Post a Comment